បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រុមហ៊ុន Visa ក្រើនរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងរដូវកាលទិញទំនិញសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាក

នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការគំរាមកំហែងក្នុងរដូវវិស្សមកាល ក្រុមហ៊ុន Visa បានព្រមានពីសកម្មភាពរបស់ឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យា ដែលនឹងប្រើប្រាស់គ្រោងការណ៍កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងរដូវកាលវិស្សមកាល នឹងបានចែករំលែកនូវគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

Read more

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដាក់ឱ្យដំណើរការការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (QR Code) រវាងប្រទេស កម្ពុជា និង វៀតណាម បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា និងធនាគាររដ្ឋវៀតណាម បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (QR Code) ក្រោមក្រោមអធិបតីភាពរបស់ លោកជំទាវបណ្ឌិត...

Read more

ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ របស់ AliPay Connect Pte. Ltd និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន AliPay Connect Pte. Ltd. បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត”...

Read more

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”​ជូនដំណឹងពីការតាំងពិព័រណ៍ធុរកិច្ចឌីជីថល

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”​ ជូនដំណឹងពីការតាំងពិព័រណ៍ធុរកិច្ចឌីជីថលក្រោមមូលបទ “ធុរកិច្ចថ្មី នវានុវត្តន៍ និងបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល”...

Read more

ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល​ឈានមុខគេ

ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល​ឈានមុខគេ បានយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើបរិវត្តកម្មនៃកម្មវិធីវិវាទរបស់ខ្លួន

Read more
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.